BEHANDLING 

Behandling av spedbarn 

Fødsel kan for mange barn bli en stor påkjenning for kroppen. Dette kan være ved uvanlig lang eller vanskelig fødsel, og hvis barnet har ligget trangt som ved tverrleie eller seteleie. 

 

Hos enkelte kan det oppstå feilfunksjoner eller redusert glideevne av ryggsøylen.  

Dette kan gi utslag i flere typer plager/symptomer. 

  

•   Søvnproblemer 

  

•   Amme/sugeproblemer 

  

•   Asymmetrisk bruk av armer og ben 

  

•   Kolikksmerter 

  

•   Liggende favorittsider 

  

•   Ensidige nakkebevegelser 

  

Ved Trapes Kiropraktorklinikk har vi kompetanse på behandling av spedbarn, og dette utføres veldig skånsomt. Det er samtidig høyt fokus på å informere foreldrene om hva som foregår og hva som kan gjøres for å bidra til økt funksjon for barnet. 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450