BEHANDLING 

For eksempel kan korsryggsmerter og knesmerter bli forårsaket av en hofte som har stivnet til i form av slitasje/artrose, eller forkortninger av muskler rundt hofteleddet. Videre kan for eksempel stivheter i et ankelledd ha stor innvirkning på korsrygg- og bekkensmerter gjennom endret gangmønster. Stivheter i øvre nakke kan gi utslag i økt bevegelse i nedre nakke, noe som kan fører til at musklene rundt skulderbladet ikke klarer å holde nakken og skuldren stabil. Dette kan føre til økt stress rundt skulderleddet som kan gi utslag i diverse sene- og slimposebetennelser. 

 

Det er viktig å undersøke alle muskel- og skjelttlidelser helhetlig hvor leddet over og under smerteområdet blir grundig evaluert sammen med en god holdningsanalyse. Dette for å kunne avdekke eventuelle underliggende biomekaniske dysfunksjoner som kan potensielt sett være hovedårsaken til smertene og nedsatt funksjon.   

 

God kroppsholdning og balanse mellom ledd er viktig for å kunne unngå kjedereaksjoner i muskel- og skjelettsystemet. 

 

Figuren under viser sammenhengen og samspillet mellom kroppens ledd i forhold til mobilitet og stabilitet.  

Kjedereaksjoner  

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450