BEHANDLING 

Kiropraktikk er manuell behandlingsmetode som har utviklet seg fra 1895-tallet. Gjennom disse årene har det fått økende popularitet grunnet faglig tyngde og gode resultater. Studiet kiropraktikk er et 5 års masterprogram på universitetsnivå, med påfølgende turnus år.  

  

Fra 2006 fikk kiropraktorer i Norge status som primærkontakt. Det vil si de har selvstendig behandleransvar på lik linje med leger, tannleger og psykologer. Som primærkontakt kan kiropraktoren rekvirere bildediagnostikk (røntgen, CT, MR), henvise til spesialisthelsetjenesten og fysioterapi. I tillegg kan man sykemelde inntil 12 uker sammenhengende. 

  

Gjennom trygderefusjon får alle kiropraktorpasienter i Norge automatisk dekket en del av behandlingen gjennom trygdeandel. Du trenger ikke legehenvisning for å få dette. Man kan se HELFO for oppdaterte takster på dette. 

  

Hva gjør en Kiropraktor? 

 

Kiropraktoren tar en grundig sykehistorie og undersøkelse for å finne årsakene til smertene og den nedsatte funksjonen. De vurderer så ledd, muskulatur, bindevev og nervesystem og gir informasjon om både den fysiske og psykiske tilstanden. Hvis kiropraktoren trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene, henviser de til røntgen/CT/MR eller spesialisthelsetjenesten. 

  

Behandlingen til en kiropraktor inkluderer flere teknikker. De vil bli tilpasset individuelt etter pasientens behov og diagnose. De manuelle teknikkene som benyttes er manipulasjon/leddjustering, mobilisering, traksjon, tøyeknikker, dyp vevsmassasje, bindevevsbehandling. Noen kiropraktorer bruker også spesialverktøy, som stålinstrument og dry neddling. 

  

En sentral del av oppfølgingen er forebyggende råd og veiledning. Dette innebærer alt fra enkle tips til hjemmeøvelser/treningsveiledning, til råd om tilrettelegging på arbeidsplassen, stressmestring, avspenning.   

Kiropraktikk 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450