Torakal radikulopati 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Torakal radikulopati er en noe sjeldnere plage å se i klinisk praksis. Det kan ofte gi sterke smerter gjennom mekanisk kompresjon, kjemisk irritasjon og metabolske abnormiteter omkring den torakale nerveroten. Majoriteten av torakal skiveprolaps skjer ved nivå Th8 til Th12. De fleste er i alderen fra 40-80 år gammle, hvorav de fleste av disse er fra 40-49 år gammle. De fleste torakale skiveprolapsene skjer lateralt ut mot siden og komprimerer rotkanalen hvor nerveroten ligger. De andre skiveprolapsene som ikke forekommer lateralt ligger sentralt og resulterer i forskjellige symptomer på kompresjon av ryggmargen. Synovial cyste er en sjelden årsak til torakal smerte med eller uten radikulopati og krever kirurgisk behandling. 

 

Artrose og traume er generelt de vanligste årsakene til mekanisk torakal radikulopati. 

 

Den mest vanlige årsaken til ikke-radierende torakal smerte er den metabolske lidelsen diabetes. Den kan forekomme i alle aldere og kommer ofte med andre nevropatiske symptomer på grunn av skade på blodsirkulasjonene til nerverøtter. 

 

Andre årsaker som bør vurderes som mulig årsak til torakal radikulopati er neoplastisk kompresjon fra tumor (svulst). Primære ryggradstumorer er sjeldene, men ryggraden er et vanlig sted hvor metastaser setter seg fra primære solide tumorer fra bryst, lunger og prostata. Når det kommer til ryggrad metastaser, så er torakalkolumna hyppigst affisert etterfulgt av lumbalkolumna og cervikalkolumna. 

 

Andre mindre vanlige årsaker til torakal radikulopati inkluderer skoliose, herpes zoster og tuberkulose.  

 

De fleste med torakal radikulopati får symptomer som båndlignende brystsmerter som radierer fra brystryggen og følger ribbensbuen frem mot brystet eller øvre del av abdomen. Kompresjon/irritasjon av Th2-Th3 nerverot kan gi axillær eller midtskapulær smerte. Kompresjon/irritasjon på Th7-Th12 nerverot kan gi vage og diffuse magesmerter. Abdominal utbukning kan være forårsaket av svakehet/parese av lokale magemuskler og dermed være tegn på torakal radikulopati. Mastalgi (smerter i brystene) er et mindre vanlig symptom på torakal radikulopati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse: Frontera, W.R. (2019) Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 4th edition. Elsevier, Inc