Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS) 

Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS) er en forholdsvis vanlig tilstand i allmenn- og kiropraktorpraksis. PPPS blir også omtalt under andre navn som fobisk svimmelhet, funksjonell svimmelhet og psykogen svimmelhet. Dette er da forskjellige navn for samme lidelse, men den nye terminologien er nå Persisterende postural-perseptuell svimmelhet. 

 

De med PPPS har en kronisk følelse av flukterende svimmelhet, da 3 måneder eller lengre. De beskriver en følelse av ustøhet, gyngende båttype svimmelhet og ubalanse som er tilstedet ved hvile, men tydelig skjerpes ved oppreist stilling. Det er en økt sensitivisering av en egen bevegelse og visuelle bevegelser, som å se andre mennesker eller gjenstander bevege seg. En særlig intensiverende situasjon med økt symptomtrykk er ofte hvis pasienten beveger seg i mer komplekse visuelle omgivelser. Ekslempler på dette kjøpesenter med da bevegelse av mennesker, flisbelegg med streker i forskjellige retninger og forskjellig dybder med butikker. 

 

I pasienten sin historikk, kan det foreligge tidligere historikk på akutt vestibulare lidelser som vestibularis nevritt eller krystallsyke. Den nevrologiske og otologiske undersøkelsen er normal og indikerer slik sett en svekket kompensering av den vestibulo-okulær refleksen. Angstlidelse er vanlig blant pasienter med kronisk svimmelhet og må ofte tas i betraktning når man skal finne en behandlingsplan for disse. 

 

Årsak og patofysiologi: 

PPPS er trolig forårsaket av en feiltilpassningsforstyrrelse som er trigget av en akutt vestibulær hendelse og resulterer i et funksjonelt skifte i måten sentralnervesystemet integrerer sanseinntrykk. Dette forårsaker økt vekting eller favorisering av visuelle stimuli fremfor vestibulære/proprioseptive signaler og som et resultat av det, skaper økte oppmerksomhet til bevegelse, økte autonome reaksjoner fra opplevde trussler med et sluttresultat av intoleranse for visuelle og kroppslige bevegelser. 

 

Ved ensidig svikt i den vestibulære systemet vil impulser fra syn og propriosepsjon vektes tyngre. Sentrale strukturer i vestibulære kjerner og cerebellum blir da mer følsomme for impulser fra det friske vestibularisapparatet på motsatt siden. Den normale strategien for kroppen ved akutt svimmelhet er å aktivere strategier for bevegelseskontroll ved å støtte seg eller bruke øynene til å fokusere på faste punkter. 

 

Hvis en pasient etter et akutt vestibularisanfall fortsetter å støtte seg eller å bruke øynene til å fokusere på faste punkter ved bevegelse, kan dette hindre rekalibrering av balanseapparatet og sette i gang en ond sirkel med forsiktig anstrengt gange, myalgier (muskelverk), angst og unngåelsesadferd. 

 

En teori som det skrivet mye om i nyere forskningslutteratur er hvordan mismatch mellom efference kopi gjennom forventet afference og re-afference skaper svimmelhet. Dette er illustrert i diagrammet under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differensialdiagnoser: 

Andre vestibulære syndromer 

- Bilateral vestibulopati 

- Mal de debarquement-syndrom 

- Benign paroksysmal posisjonsvertigo 

- Menieres sykdom 

 

Nevrologiske sykdommer 

- Migrene 

- Cerebellar degenerasjon 

- Parkinsonisme 

- Cerebral småkarssykdom 

- Ortostatisk tremor 

- Vestibularisschwannom 

 

Andre 

- Bivirkning av medikamenter 

- Ortostatisk hypotensjon 

- Hjertesykdom 

- Mangelsykdom (vitamin B12, jern) 

- Angstlidelse 

 

Den typiske pasientens kliniske presentasjon: 

- Holdningsrelatert ubalanse eller en diffus svimmelhets følelse 

- Lett/ør i hodet 

- En tomhet i hodet 

- Ustø gange 

- En følelse av å velte over eller å miste kontakten med underlaget 

- Veldig sjeldent karusellfølelse med assosiert hjertebank, kvalme 

 

Svimmelheten/ustøheten er vansligst beskrevet som en holdningsrelatert svimmelhet/ustøhet med flukterende grad av ustøhet ved ståing og gåing. Delvis kombinert med følelsesmessige atakker med frykt for å falle uten å faktisk fall, samt også ubeviste kortvarige kroppslig svaying.  

 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Referanse: Holmberg, J.M (2019) Pathophysiology, Differential Diagnosis, and Management of Persistent Postural-Perceptual Dizziness: A Review. Intermountain Health Care, Hearing and Balance Center, Salt Lake dizziness utilizing combined antidepressant medications, City, UT. 

Referanse: Strupp, M (2023) Vertigo and Dizziness Common Complaints. Springer-Verlag London. Nature Switzerland AG.