Jernmangelanemi 

Jernmangel blir definert som lavt ferritin og er patognomisk for reduserte eller tomme jernlagre. I allmennpraksis er jernmangel den vanligste årsaken til anemi og på verdensbasis er jernmangel den vanligste ernæringssvikten.  

Omkring 15% av norske kvinner i fertil alder har jernmangel og av disse, har ca 3% tegn og/eller symptomer på jernmangelanemi. Blant eldre er jernmangel rimelig sjeldent. 

 

Fysiologien rundt jern: 

Kroppen vår innholder omlag 4 gram jern. Av dette er 1-1,5 gram lagret i vevene bundet til proteiner som ferritin og hemosiderin. Omtrent 4 mg jern er bundet til transferrin i plasma og 2,5 gram til hemoglobin i erytrocyttene (røde blodceller). Jern inngår i hemoglobin som er det røde stoffet i de røde blodcellene (erytrocyttene) som binder oxygen. Vevene som lagrer jernet er leveren, milten, nyrene, tarmveggen og beinmargen. Vi trenger daglig tilførsel av ca 5-20mg jern gjennom kosten. Av dette absorberes ca 10-15%. Dette transporteres til alle celler og spesielt til den røde benmargen, hvor den brukes til produksjon av røde blodceller. Kroppen har stor evne til å holde på jern ved at det benyttes flere ganger. Når de røde blodcellene er ca 120 dager gamle brytes de ned og blir brukt på nytt av kroppen. 

 

Ernæringsmessig skiller vi mellom hemjern og ikke-hemjern. Hemjern er jernforbindelser som finnes i blodet og musklene. Hemjern er bundet til porfyrin og inngår i hemoglobin og myoglobin. Av kroppens totale jernmengde er ca 70% hemjern. Hemjern absorberes lettere enn ikke-hemjern, samt at det også er mindre avhengig av faktorer i kosten. Ved dårlig jernstatus anbefales derfor inntak av hemjern fra kjøtt og innmat. Ikke-hemjern er ioniserbart jern og finnes i toverdige jernforbindelser (ferrojern, Fe2+) og treverdig jern (ferrijern, Fe3+). Toverdig jern tas bedre opp en treverdig jern. Vitamin C (askorbinsyre) reduserer treverdig jern til toverdig jern og derfor øker vitamin C jernopptaket, hvis dette komsumeres sammen. Vitamin C danner også en spesiell binding med jern, et såkalt chelat, som tas opp av tarmcellene. Jernbindende fenoler i for eksempel te og kaffe og en fosfatrik forbindelse, fytinsyre i kornvarer vil hemme jernopptaket. Ved langvarig heving av deig til brød eller bløtlegging av havre til grøt, vil enzymet fytase spalte fytinsyren og dermed motvirke den hemmende virkning og lette opptaket av jern. Jernet i kosten vår består ca 90% ikke-hemjern og ca 10% hemjern. 

 

Blodprøver i forbindelse med jernmangel (P står for plasma): 

P-Ferritin: 

Ferritin er et jernholdig protein som blant annet finnes i cellene i tarmslimhinnen, leveren, milten og i blodet. Ferritin fungerer som et lager for overskuddet av jern i kroppen. Ferritinkonsentrasjonen er normalt proporsjonal med kroppens jernlagre. Ved jerntap/blødning vil en se synkende ferritinverdier. 

 

Lave verdier har ingen andre årsaker enn jernmangel/blødning. Betennelsestilstander gir høyere ferritin, som f.eks. ved akutte og kroniske infeksjoner, inflammatoriske tilstander og etter operasjoner. Ved slike tilstander kan jernmangel foreligge også ved normale eller høye ferritinverdier. 

 

Høye ferritinverdier ses ved stort inntak av jern eller ved hemokromatose. Høye verdier som ikke er assosiert med stort jerninntak ses ved leversykdommer (ferritin lagres i lever), ved myeloproliferative sykdommer og ved høyt alkoholinntak. 

 

Referanseområde kvinner/menn 15/30-200/300 ug/L 

 

P-Jern: 

P-Jern er et blodprøvesvar på mengden jern i blodet. 

Lave verdier ses ved jernmangel og ved betennelsestilstander som f.eks. akutte og kroniske infeksjoner, inflammatoriske tilstander og etter operasjoner. 

 

Høye verdier ses etter peroral og parenteral jernbehandling, ved gjentatte blodtransfusjoner, hemolytisk anemi, akutte leukemier, sideroblastanemi og leversykdommer. Ved hemokromatose ses stabilt høye verdier over lang tid. 

 

Referanseområde >18år 9,0-34,0 umol/L 

 

P-TIBC: 

TIBC er blodplasmaets totale evne til å binde jern til transferrin. Transferrin er et jerntransporterende protein i plasma.  

 

Lave verdier ses ved dårlig ernæring, ved betennelsestilstander som f.eks. akutte og kroniske infeksjoner, inflammatoriske tilstander og etter operasjoner. Lave verdier også ved hemokromatose og ved nefrotisk syndrom. 

 

Høye verdier ses ved jernmangel, østrogenpåvirkning som ved p-pillebruk, graviditet og anabole steroider. 

 

Referanseområde 49-83 umol/L  

 

 

Tegn og symptomer på jernmangel: 

Jernmangelanemi kan være asymptomatisk i tidlig stadie. Det foreligger egne symptomer på jernmangel og egne symptomer på anemi. 

 

Symptomer på jernmangel: 

- Nedsatt oppmerksomhet 

- Nedsatt konsentrasjonsevne 

- Alopeci (flekkvis håravfall) 

- Glossitt (betennelse i tungen) 

 

Symptomer på anemi: 

- Tretthet, slapphet 

- Svimmelhet 

- Besvimelse (synkope) 

- Nedsatt fysisk yteevne 

- Rask puls (takykardi) 

- Tung pust 

- Hodepine 

- Rastløse bein 

 

Mulige kliniske funn: 

- Slapphet 

- Generell blekhet, bleke konjunktiva, blek abdomen, bleke negler 

- Takykardi (rask puls) 

- Takypne (rask pust) 

 

I sjeldne tilfeller kan det forekomme Plummer-Vinsins syndrom, som er en kombinasjon av jernmangelanemi (lav blodprosent) og svelgevansker. Dette syndromet forekommer nesten utelukkende hos middelaldrende kvinner.  

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Referanse: Norsk Elektronisk Legehåndbok 

Referanse: Store Medisinske Leksikon 

Referanse: South-Paul J.E. (2020) Current Diagnosis & Treatment: Family Medicine. 5th edition. McGraw Hill.