Torakal kompresjonsbrudd er en ralativt vanlig årsak til midtryggsmerter hos eldre med benkjørhet (osteoporose). De fleste vil ha symptomer som midtryggsmerte men, det forekommer også asymptomatiske som får diagnosen tilfeldig ved røntgen eller MR som blir tatt av andre årsaker. 

 

Patologiske kompresjonsbrudd kan forekomme fra metastaser, da vanligvis fra tumor i lunge, bryst eller prostata. Traume ved fall fra høyde eller trafikkulykker kan også resultere i kompresjonsbrudd. 

 

Det skal store krefter til for å skape brudd i en sunn og frisk ryggvirvel, da virvelen er svært resistent mot kompresjon. Ved slike tilfeller vil det foreligge risiko for splinting av virvelen inn mot ryggmargen som kan føre til nevrologiske utfall som kraftsvikt og sensibilitetsutfall. 

 

Smerter i midtryggen over den affiserte ryggvirvelen er vanligvis kjennetegnet på kompresjonsbrudd. Smerten skjerpes tydelig ved bevegelse av columna (ryggsøylen) og lindres ved hvile. Kraftig smerte kan ofte vare i 2-3 uker og bedres gjennom de neste 6-8 ukene. I noen tilfeller kan smerten være persistent i flere måneder. Akutt fraktur hos de med osteoporose kan resultere i lite smerte med dårlig lokalisering. Midtre og nedre torakale ryggvirvler er hyppigst affisert ved osteoporitiske frakturer.  

 

Palpasjonsømmhet og ømmhet ved perkusjon (bankeøm) over affisert ryggvirvel er primærfunnet ved undersøkelse. Bevegelse av columna gir også ofte smerte. Økt kyfotisk holdning av torakalkolumna med redusert høyde og impingement av nedre ribben over hoftekammen kan være vanlige funn hos de med multiple tidligere kompresjonsbrudd. Det vil være viktig å foreta en nevrologisk undersøkelse av nervene under bruddområdet.  

Torakal kompresjonsbrudd 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Referanse: Frontera, W.R. (2019) Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 4th edition. Elsevier, Inc