Ankelsmerter 

Ankelsmerter kan skrive seg fra beina (brudd), ligamenter (overtråkk), muskler og sener (tendinopatier), eller fascier (fasciitis). 

Ankelsmerter er vanlig og skyldes ofte skader og overbelastninger. Foranledningen er ofte et traume, deltakelse i en ny aktivitet eller øvelse, eller en økning i treningsintensiteten. Tidligere ankeldistorsjon er den vanligste årsaken til ankelsmerter. I så fall bør det kartlegges hvorvidt det foreligger osteokondrale frakturer eller kronisk instabilitet. Dyptliggende smerter i ankelen er gjerne uttrykk for intraartikulær patologi som artritt og artrose. Det kan også være i relasjon til underliggende revmatisk sykdom eller urinsyregikt. Hvis det foreligger hevelse uten skade, kan dette være tegn på artritt. 

 

Vanlige differensialdiagnoser for ankelsmerter: 

- Achilles tendinopati 

- Overtråkk/ankeldistorsjon 

- Kronisk ankelinstabilitet 

- Osteokondrale skader 

- Osteochondritis dissecans 

- Synovitt i ankelleddet 

- Artritt 

- Stressbrudd 

- Sinus tarsi syndrom 

- Syndesmoseskade 

- Fremre impingement (Fotballankel) 

- Bakre impingement (Ballettankel) 

- Peroneale seneskader 

- Tibialis postriorsyndrom 

- Nerveinnklemming (Tarsal tunnel) 

- Artrose 

- Komplekst regionalt smertesyndrom 

 

Undersøkelsen bærer preg av disse momentene:   

-Inspeksjon-> Feilstillinger, atrofi, hevelse? 

-Palpasjon-> Smerte/ømhet, hevelse, temperatur? 

-Funksjon av ankelleddet-> Innskrenket bevegelighet i de ulike retninger? 

-Funksjon i rygg, hoft, kne-> Smerter her refereres ofte til ankel 

-Nevrologisk undersøkelse-> Kraft, sensibilitet og reflekser 

-Spesifikke tester-> Fremre skuffetest, Talar tilt-test, Balansetest 

   

Kiropraktoren har bred og god kompetanse innenfor diagnostisering og behandling av forskjellige typer av ankelsmerter. Gjennom en grundig historikk og undersøkelse, vil kiropraktoren ofte finne årsaken til ankelsmertene. Kiropraktoren vil da vurdere hvorvidt behandling kan starte, eller om det skal henvises til fastlegen eller spesialisthelsetjenesten for videre utredning.  

 

 

 

  

Kiropraktor Einar Lia  

Fysioterapeut Anne Optekamp 

Avd. HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Frank H. Netter, MD

Overtråkk/ankeldistorsjon 

Achillestendinopati 

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD