Hoftesmerter 

Hoftesmerter er en av de vanligere kontaktårsakene ved en kiropraktor praksis. Som oftest vil hoftesmertene henge sammen med korsrygg- og bekkensmerter, men de kan ha en rekke mer lokale årsaker. Det er viktig å være oppmerksom på aldersrelaterte diagnoser, som "Legg Calve Perthes sykdom" og epifysiolyse av caput femoris hos barn og ungdom. Eldre er mer utsatt for degenerative forandringer og trochanter bursitt. Det er viktig å avklare om smerten er lokalisert fortil, lateralt eller baktil i hoften. Fremre hoftesmerter tyder på involvering av selve hofteleddet. 

  

De vanligste differensialdiagnosene ved hoftesmerter: 

- Koksartrose 

- Trochanter tendinose 

- Trochanter bursitt 

- Ischeal bursitt 

- Hamstring strekk/ruptur 

- Referert myofaciell smerte 

- Legg Calve Perthes sykdom 

- Epifysiolyse av caput femoris 

- Caput femoris-nekrose hos voksne 

- Snapping hipp 

- Koksitt 

- Claudicatio intermittens 

- Labrumskade 

- Stressfraktur 

  

Undersøkelsen bærer preg av disse momentene:  

-Inspeksjon-> Feilstillinger, atrofi, hevelse? 

-Palpasjon-> Smerte/ømhet, hevelse, temperatur? 

-Funksjon av hofte-> Innskrenket bevegelighet i de ulike retninger? 

-Funksjon i korsrygg og bekken-> Smerter her kan refereres til hoften 

-Nevrologisk undersøkelse-> Kraft, sensibilitet og reflekser 

-Spesifikke tester-> Fabers, Trendelenburgs, Ludloffs, Thomas, Obers 

  

Kiropraktoren har bred og god kompetanse innenfor diagnostisering og behandling av forskjellige typer hoftesmerter. Gjennom en grundig historikk og undersøkelse, vil kiropraktoren ofte finne årsaken til hoftesmertene. Kiropraktoren vil da vurdere hvorvidt behandling kan starte, eller om det skal henvises til fastlegen eller spesialisthelsetjenesten for videre utredning.  

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

  

Kiropraktor Einar Lia  

Fysioterapeut Anne Optekamp 

Avd. HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Frank H. Netter, MD

Koksartrose 

Bursitter og muskelrupturer 

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD