Skuldersmerter 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

  

Kiropraktor Einar Lia  

Fysioterapeut Anne Optekamp 

Avd. HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Supraspinatus tendinose med kalknedfelling og reaktiv bursitt 

Rotatorcuff ruptur 

Kapsulitt 

Posttraumatisk skulderinstabilitet som følge av bakre skulderluksasjon 

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Skuldersmerter er en av de vanligste kontaktårsakene i en kiropraktor praksis. Ved de aller fleste skulderplager vil rotatorcuffen være involvert. Rotatorcuffen består av 4 muskler som sammen møtes ved skulderkulen og er essensiell i forhold til stabiliseringen av skulderen.  

Det er her rehabilitering av skulder har hovedfokuset, sammen med optimalisering av skulderbladets funksjon. Skulderplager er en av de muskel- og skjelettlidelsene som har lett for å bli kronisk. Kroniske skuldersmerter har per definisjon vært tilstedet lengre enn 3 måneder. 

 

Vanlige skulderplager sett i praksis: 

- Skuldertendinopati 

- Skulderbursitt 

- Kalkskulder 

- Kapsulitt (frossen skulder) 

- Acromioclavicularledds skade 

- Posttraumatisk skulderinstabilitet 

- Rotatorcuffskade 

- Labrum-skade (SLAP-lesjon) 

- Innklemming av n. suprascapularis 

- Brudd eller seneruptur 

- Polymyalgia revmatika 

 

Undersøkelsen bærer preg av disse momentene:   

-Inspeksjon-> Kroppsholdning, fremoverpreget skuldre, asymmetri, vinging av scapula? 

-Palpasjon-> Rotatorcuff, scapulær muskulatur, leddspill GH/AC/SC-ledd 

-Funksjon i skulder-> Fleksjon, ekstensjon, abd/adduksjon, innad/utadrotasjon, muskeltester 

-Funksjon i skulderblad-> Abduksjon, retraksjon, protraksjon, bløtvev 

-Funksjon i nakke og midtrygg-> Fremoverpreget nakke? økt torakal kyfose? bløtvev 

-Spesifikke tester-> Smertebue, hawkins-, neers-, speeds-, labrum tester 

   

Kiropraktoren har bred og god kompetanse innenfor diagnostisering og behandling av forskjellige typer skuldersmerter. Gjennom en grundig historikk og undersøkelse, vil kiropraktoren ofte finne årsaken til skuldersmertene. Kiropraktoren vil da vurdere hvorvidt behandling kan starte, eller om det skal henvises til fastlegen eller spesialisthelsetjenesten for videre utredning.