Vitamin B12 mangel 

Vitamin B12 er et essensielt vitamin som må tilføres kroppen gjennom kosten eller tilskudd. Studier på vitamin B12 mangel viser en sprikende prevalens på 2,5% til 26% i de forskjellige studiene. Derfor er det vanskelig å vite med sikkerhet hvor utbredt denne mangelen kan være. Hos voksne, øker forekomsten med alderen og forekomsten øker med redusert inntak av animalsk mat. Vegetarianere og veganere har derfor noe økt forekomst av dette. 

 

Vitamin B12 fysiologi: 

- B12 sammen med folat er nødvendig for DNA-syntese og DNA-metylering. Mangel på B12 og/eller folat vil derfor påvirke celledeling og gir hypometylering. 

- B12 er essensielt for normal mitokondriefunksjon. Ved mangel vil MMA akkumuleres, noe som forårsaker skader på motokondriene og gir en økt mengde reaktive oksygenforbindelser. 

- B12 er nødvendig for normal myelinisering av nerveceller og mangel kan føre til irreversibel demyelinisering. B12 har trolig flere funksjoner i sentralnervesystemet, men mye av dette er uavklart. 

- B12 bidrar til fullstendig erytropoiese og slik sett til normal produksjon av røde blodceller. 

 

- B12 absorberes aktivt i ilium bundet til intrinsisk faktor som produseres i parietalcellene i magesekken. 

- Pepsin og saltsyre i magen må være tilstedet for å frigjøre kobalamin fra kosten. Saft fra bukspyttkjertelen må til for å binde intrinsisk faktor og kobalamin. 

 

Årsaker til vitamin B12 mangel: 

- Varierer med alderen. 

- Vanligste årsaken er for lavt eller manglende inntak av animalske matvarer. 

- Atrofisk gastritt og aklorhydri-> manglende utskillelse av saltsyre i magesekken (økt risiko ved Helicobacter pylori-gastritt). 

- Langvarig bruk av protonpumpehemmere, H2-reseptor blokkere og biguanider (metformin) - reduserer opptaket av B12. 

- Mangel på intrinsisk faktor grunnet magesykdom eller magekirurgi. 

- Antistoffer mot intrinsisk faktor (pernisiøs anemi). 

- Sykdommer i ilium. 

 

Tegn og symptomer: 

- Kronisk tretthet, noe som er uavhengig av blodprosenten 

- Ustø gange 

- Psykiske endringer 

- Symmetriske parestesier 

- Kognitiv svikt 

- Redusert appetitt 

 

Hos spedbarn må man mistenke vitamin B12 mangel ved symptomer og tegn som spisevansker, obstipasjon (forstoppelse), økt gulpetendens og forsinket psykomotorisk utvikling. 

 

Pernisiøs anemi: 

Dette er en sykdom hvor man får vitamin B12 mangel grunnet en autoimmun gastritt med fåfølgende nedsatt produksjon av intrinsisk faktor. Intrinsisk faktor er som kjent helt nødvendig for å ta opp vitamin B12 fra maten. Uten intrinsisk faktor tas kun ca 1% av vitamin B12 opp gjennom passiv diffusjon.   

 

Tilstanden oppstår like hyppig hos kvinner og menn og ses sjeldent føre 35 års alder og forekomsten øker med økende alder.  

 

Symptomer som blekhet, redusert utholdenhet, glossitt, parestesier, takykardi, ustøhet er typiske.  

 

 

 

 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Referanse: Norsk Elektronisk Legehåndbok 

Referanse: South-Paul J.E. (2020) Current Diagnosis & Treatment: Family Medicine. 5th edition. McGraw Hill.