Bekkensmerter 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Bekkensmerter er definert som smerter mellom den øverste linjen på hoftebenet og glutealfolden (der låret møter rumpeballen). Smertene kan i mange tilfeller også kjennes på baksiden av låret og fremover ved lysken og skambenet.  

 

Bekkensmerter kan forekomme hos begge kjønn, men regnes for å være nært forbundet med graviditet. Om lag 20% av gravide opplever smerter i bekkenet og 7% etter fødsel. Når plagene vedvarer utover barseltiden, kalles det kronisk bekkenleddsyndrom.  

 

Kunnskap om årsakene til bekkenleddsplager er mangelfull. De aller fleste bekkensmerter anslås å ha en multifaktoriell årsakssammenheng, hvor både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller inn. I noen få tilfeller, slik som for eksempel ved traume eller revmatisk sykdom, har smertene spesifikke årsaker. Hos gravide regnes både hormonelle og mekaniske faktorer som mulige årsaksforklaringer.  

 

Svangerskapshormonet relaksin synes å være hovedansvarlig for den fysiologiske bløtgjøringen av ligamentene rundt bekkenleddene, men studier har ikke vist noen entydig sammenheng mellom relaksinnivå og plager.  

 

Det har blitt hevdet at motorisk kontroll av bekkenet kan ha en påvirkning på bekkenleddsplager. Dette støttes blant annet ved at kvinner med bekkensmerter synes å ha nedsatt evne til å stabilisere bekkenet, og et avvikende aktiveringsmønster av rygg og bekkenmuskulatur. 

 

Det foreligger ingen standar for inndeling av bekkensmerter. En fornuftig tilnærming vil være å skille mellom myofascielle, artikulære og inflammatoriske. Ved de fleste typer bekkenplager vil det ofte være momenter fra muskulatur, ligamenter, og bindevev (myofascielle) og ledd (artikulære). 

 

Myofasciell: 

- Gluteus medius/minimus tendinose 

- Piriformis syndrom 

- Psoasmyalgi 

- Bakre iliosacral ligament brist/strekk  

 

Artikulær: 

- Iliosacralledd låsning 

- Iliosacralledd hypermobilitet 

 

Inflammatorisk: 

- Sacroiliitt 

- Morbus Bekhtrew 

 

Undersøkelsen bærer preg av disse momentene:   

-Inspeksjon-> Kroppsholdning og akser, asymmetri, muskelfylde, avvergestilling? 

-Palpasjon-> Ryggtaggene, fasettleddene, iliosacralledd, muskulaturen 

-Funksjon i lumbalkolumna-> Fleksjon, ekstensjon, sidebøy, rotasjon 

-Funksjon i hofteledd-> Fleksjon, ekstensjon, utad/innadrotasjon, abd/adduksjon, bløtvev 

-Nevrologisk undersøkelse-> Kraft, sensibilitet og reflekser 

-Spesifikke tester-> Fabers, Trendelenburgs, Ludloffs, Thomas, Obers 

   

Kiropraktoren har bred og god kompetanse innenfor diagnostisering og behandling av forskjellige typer bekkensmerter. Gjennom en grundig historikk og undersøkelse, vil kiropraktoren ofte finne årsaken til bekkensmertene. Kiropraktoren vil da vurdere hvorvidt behandling kan starte, eller om det skal henvises til fastlegen eller spesialisthelsetjenesten for videre utredning.  

 

 

 

Iliosacralt smertesyndrom 

Piriformis syndrom 

Morbus Bekhtrew 

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Atlas of Common Pain Syndrom, 4th edn

Atlas of Common Pain Syndrom, 4th edn