Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Ribbenslåsning 

Ribbenslåsning er en vanlig plage og årsak til brystryggsmerter ved en kiropraktorpraksis. Ribbenslåsning kan defineres som en redusert leddmobilitet (restriksjon) eller malposisjon fra den artikulerende delen på ribbenet mot artikulerende delen på den torakale ryggvirvelen. Både leddrestiksjon og malposisjon kan føre til uhensiktsmessig biomekanisk bevegelse, smerte og ubehag.  

 

Det foreligger noe litteratur som peker i rettning av at ribbenslåsning forekommer hyppigst hos personer under 50 år. Det ser også ut til å ramme damer noe oftere enn menn. 

 

Symptomene arter seg ofte som en plutselig innsettende lokal midtryggsmerte, særlig mellom skulderbladene. Smerten skjerpes ofte ved dyp innpust, hoste, nysing eller bevegelse av midtryggen. Det vil ofte foreligge historikk på langvarig dårlig kroppsholdning og sittestilling. 

Smerten blir ofte beskrevet som skarp ved starten av bevegelse for så å være dypt verkende. Som nevnt ligger den ofte posteriort interskapulært (mellom skulderbladene) og kan ofte radiere/stråle til brystveggen anteriort (følger da ribbensbuen til brystet). 

 

 

Patofysiologi: 

Muskelspasme, repeterende mikrotraume og akutt traume kan forårsake ribbehodet til å skifte delvis fra normalposisjon og skape trykkforanding i leddet med tilhørende strekk av leddkapselen. Da leddkapselen har en høy tetthet av mekanoreseptorer og nociseptorer (smertereseptorer) vil dette kunne lede til smerteimpulser fra leddet. Den artikulære nerveinerveringen er den samme som den muskulære innerveringen slik at tilhørende muskelspasme og myalgi vil ofte koeksistere. 

 

 

Risikofaktorer: 

- Overbruk av muskler med festepunkt til ribben - m. serratus anterior, m. erector spinae, m. interkostal, m. scalenus, quadratus lumborum og m. diaphragma. 

- Traume til torakalregionen. 

- Kronisk dårlig kroppsholdning eller statiske arbeidstillinger. 

- Hypomobilitet i kostovertebral-leddet. 

- Stivhet/restriksjon i de torakale fasettleddene kan påvirke ribbenes biomekanikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse: Vizniak, A.V. (2015) QUICK REFERENCE EVIDENCE INFORMED ORTHOPEDIC CONDITION. Canada: Prohealth.