Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Holdningsskapende myalgier 

Holdninsskapende myalgier er klinisk sett den vanligste plagen som rammer brystryggen. Ordet myalgi er et samlebegrep med betydning i muskelverk. Myalgier kan også kalles for myofascielle smerter (myo=muskel og fascia=bindevev). Det er en rekke ulike tilstander som kan skape smerter fra muskulatur. Ofte skyldes det overanstrengelse av muskulatur, enten akutt eller kronisk. Myalgier kan også forekomme fra en rekke febersykdommer og da særlig virusinfeksjon (forkjøelse og influensa). 

 

Holdningsskapende myalgier kan være alt fra milde til intense. De er ofte assosiert med kroniske, gjentakende episoder med lokale smerter og stramme muskler. Ofte vil pasienten være plaget med noe udefinerte smerter mellom skulderbladene, som kan bre seg både opp mot nakken og ned mot korsryggen. Smerten vil som regel oppleves som dyptverkende og brennende. De paraspinale musklene og musklene rundt skulderbuen vil ofte palperes smertefulle og tydelig hypertoniske. 

 

Myalgier er som nevnt ofte udefinerte og det foreligger foreløpig lite kunnskap om de patofysiologiske mekanismene. Det er trolig muskulær fatigue (tretthet) eller muskeltraume med lokale overbelastninger som teoretisk ligger til grunn for utviklingen av myalgier eller myofascielle smerter. Smertefulle triggerpunkter eller stramme myofascielle bånd (muskelknuter) er antatt å være lokale områder med relativ iskemi (nedsatt oksygentilførsel), inflammasjon og fibrose. Holdninsrelatert dekompensering gjennom langvarig dårlig holdning under sitting/ståing og dårlig trent muskulatur, vil alle bidra til muskulær fatigue sirkel med svakhet-smerte-stivhet. Dette er ofte hovedfaktoren ved holdningsskapende myalgier.  

Referanse: Haldeman, S. (2005) Principles and Practice of Chiropractic. 3rd edition. The McGraw-Hill Companies, Inc