Korsryggsmerter 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

  

Kiropraktor Einar Lia  

Fysioterapeut Anne Optekamp 

Avd. HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Korsryggsmerter er en av de vanligste kontaktårsakene i en kiropraktor praksis. Smertene deles inn i akutte (varightet kortere enn 4 uker), subakutte (varighet under 12 uker) og kroniske (varighet over 12 uker).  

Videre deler man korsryggsmerter inn i uspesifikke korsryggsmerter, nerverotsaffeksjon, andre og mulig alvorlige årsaker (ikke mekaniske).  

 

Uspesifikke korsryggsmerter: 

- Lumbal fasettleddsirritasjon 

- Diskogent smertesyndrom 

- Korsryggsmyalgi 

- Spondylolistese 

- Skoliose 

- Spondylose 

 

Nerverotsaffeksjon: 

- Lumbal skiveprolaps 

- Artrose med resulterende foraminal stenose 

- Lumbal spinal stenose 

- Spondylolistese 

 

Andre og mulig alvorlige årsaker: 

- Spinal tumor 

- Metastase 

- Revmatiske lidelser (Polymyalgia, Reiters, Psoriasis) 

- Tarmsykdom (Crohn, ulcerøs kolitt) 

- Purulent diskitt 

- Pankreatitt 

- Prostatitt 

- Pyelonefritt 

- Nyrestein 

- Endometriose 

- Aortaaneurisme 

 

Undersøkelsen bærer preg av disse momentene:   

-Inspeksjon-> Kroppsholdning og akser, asymmetri, muskelfylde, avvergestilling? 

-Palpasjon-> Ryggtaggene, fasettleddene, iliosacralledd, muskulaturen 

-Funksjon i lumbalkolumna-> Fleksjon, ekstensjon, sidebøy, rotasjon 

-Funksjon i hofteledd-> Fleksjon, ekstensjon, utad/innadrotasjon, abd/adduksjon, bløtvev 

-Mage/tarm-> Auskultasjon, perkusjon, palpasjon ved mistanke om organlidelse-> videre henvisning 

-Nevrologisk undersøkelse-> Kraft, sensibilitet og reflekser 

-Spesifikke tester-> Lasegues test, krysset lasegues, omvendt lasegues 

   

Kiropraktoren har bred og god kompetanse innenfor diagnostisering og behandling av forskjellige typer korsryggsmerter. Gjennom en grundig historikk og undersøkelse, vil kiropraktoren ofte finne årsaken til korsryggsmertene. Kiropraktoren vil da vurdere hvorvidt behandling kan starte, eller om det skal henvises til fastlegen eller spesialisthelsetjenesten for videre utredning.  

 

 

 

Lumbal prolaps og diskogene smerter 

Lumbal skiveprolaps med radikulopati 

Illustrasjon av prolaps og fasettledd med smertemønster 

Lumbal spinal stenose 

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD