Uspesifikke armsmerter 

Uspesifikke armsmerter eller non-specific arm pain (NSAP) er en vanlig kronisk øvre ekstremitetslidelse. Den har tidligere blitt referert til som en repetitive belastningsskade. NSAP er vanligvis assosiert med oppgaver som involverer repeterende armaktivitet, som langvarig kontor- og produksjonsarbeid. Det som skiller NSAP fra andre spesifikke arbeidsrelaterte øvre ekstremitetslidelser er mangelfulle objektive vevsskader ved klinisk testning. Selv om psykososiale faktorer bidrar til symptomforløpet, peker forskning i retning av nevromuskulær skade som involverer inflammasjon og vevsiskemi (nedsatt oksygentilførsel). Dette kommer sannsynligvis fra hyppig, lav kraft og høyt repeterende muskelaktivitet som blir utført i en statisk eller monoton arbeidsstilling. 

 

Pasienter viser ofte milde nevropatiske tegn (nerveskade), med mekanisk hypersinsitivitet ved nervens trunkus og forandringer i nervens perifere funksjon. 

 

Konsekvensene av en slik mild nerveskade har blitt undervurdert. Det er nå gitt at perifer nerve inflammasjon uten axional degenerasjon er nok til å drive unormal nociseptiv aktivitet (stimulering av smertereseptorer).  

Disse forandringene vil bidra til symptomer og lede til kronisitet. 

 

Vanlige NSAID´s er vansligvis ueffektive ved behandling av NSAP.  

Hos personer med tegn på affeksjon av perifere nerver kan nevropatiske medisiner vurderes. Forebygging av NSAP involverer tilpassning og tilrettelegging av arbeidsmiljø, samt reduksjon av psykososialt stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse: McMahon, S.B. (2013) Textbook of Pain. 6th edition. Saunders, an imprint of Elsevier Ltd. 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450