Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Nakkesmerter 

Nakkesmerter er et svært vanlig symptom som de aller fleste opplever flere ganger årlig. Man deler nakkesmerter primært inn i nakkesmerter med og uten smerteutstråling. Nakkesmerter med smerteutstråling deles igjen inn i smerteutstråling med nerverotsmønster (radikulopati) og diffus (myofasciell). Det finnes også andre tilstander som kan gi nakkesmerter som f.eks irritasjon av hinnene i sentralnervesystemet. 

 

Nakkesmerter uten smerteutstråling: 

- Nakkemyalgi 

- Torticollis 

 

Nakkesmerter med diffus smerteutstråling: 

- Cervikalt fasettleddssyndrom 

- Cervikal spondylose 

 

Nakkesmerter med radikulopati: 

- Cervikalt discusprolaps 

- Spondylose 

- Tumorvekst 

- Spondylolistese 

- Atlantoaxial ustabilitet (Bekhtrevs sykdom, revmatoid artritt) 

- Thoracic outlet syndrom 

 

Andre tilstander som kan gi nakkesmerter: 

- Lymfadenitt, særlig barn 

- Meningitt 

- Subaraknoidalblødning 

- Bells parese (fascialisparese) 

 

Undersøkelsen bærer preg av disse momentene:   

-Inspeksjon-> Kroppsholdning og akser, asymmetri, muskelfylde, avvergestilling? 

-Palpasjon-> Ryggtaggene, fasettleddene, muskulaturen 

-Funksjon i nakke-> Fleksjon, ekstensjon, sidebøy, rotasjon 

-Funksjon i skulder og skulderblad-> Smerter her refereres ofte til nakke og ned armen 

-Nevrologisk undersøkelse-> Kraft, sensibilitet og reflekser 

-Spesifikke tester-> Spurlings kompresjonstest, Skulderabduksjonstest, roo´s test 

   

Kiropraktoren har bred og god kompetanse innenfor diagnostisering og behandling av forskjellige typer av nakkesmerte. Gjennom en grundig historikk og undersøkelse, vil kiropraktoren ofte finne årsaken til nakkesmertene. Kiropraktoren vil da vurdere hvorvidt behandling kan starte, eller om det skal henvises til fastlegen eller spesialisthelsetjenesten for videre utredning.  

 

 

 

Cervikalt discusprolaps 

Nakkemyalgi 

Cervikalt fasettleddssyndom 

Thoracic outlet syndrom 

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Gray´s Anatomy, 2nd edn

Gray´s Anatomy, 2nd edn

Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation: Musculoskeletal Disorders, Pain, and Reehabilitation 4th edn

Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation: Musculoskeletal Disorders, Pain, and Reehabilitation 4th edn